4. 7. 2020  4:33 Prokop
Akademický informační systém

Projekty


Development and Implementation of Regional Innovation Strategy in the Self-Governing Region of Trnava

Garant: prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.


Základní informace
   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Návrh strednodobej a dlhodobej Regionálnej inovačnej stratégie, Identifikácia kľúčových regionálnych aktérov v oblasti inovácií a regionálneho rozvoja dosiahnutie regionálneho konsenzu vrátane priorít regionálnej inovačnej politiky, formulácia strategického akčného plánu regiónu, identifikácia kľúčových technologických sektorov v regióne, vytvorenie podporných finančných mechanizmov pre rozvoj inovácií.
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracoviště:Katedra inžinierstva kvality (UPIM MTF)
Identifikace projektu:
014637 IRE 6
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 06. 2005
Datum ukončení projektu:
28. 02. 2008
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.zodpovedný riešiteľ