7. 12. 2019  3:23 Ambróz
Akademický informační systém

Projekty


The Cultured engineering

Garant: Mgr. Juraj Miština


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Úlohou tohto projektu je vyvinúť a spropagovať Euromodul pre bakalársku úroveň v strojárstve včlenený do curricula všetkých strojárenských oblastí v konečnom roku. Modul je akreditovaný 6 ECTS bodmi a bude predurčený ako záväzná časť curricula študijných programov v strojárenstve.
Druh projektu:Erasmus ()
Pracoviště:Katedra odbornej jazykovej prípravy (UVPT MTF)
Identifikace projektu:29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-MOD
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 10. 2005
Datum ukončení projektu:31. 10. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mgr. Juraj Mištinazodpovedný riešiteľ