12. 12. 2019  22:57 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Kultúrny inžinier

Garant: Mgr. Juraj Miština


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Úlohou tohto projektu je vyvinúť a spropagovať Euromodul pre bakalársku úroveň v strojárstve včlenený do curricula všetkých strojárenských oblastí v konečnom roku. Modul je akreditovaný 6 ECTS bodmi a bude predurčený ako záväzná časť curricula študijných programov v strojárenstve.
Druh projektu:Erasmus ()
Pracovisko:Katedra odbornej jazykovej prípravy (UVPT MTF)
Identifikácia projektu:29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-MOD
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Juraj Mištinazodpovedný riešiteľ