17. 10. 2019  5:00 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Višegrádske štipendium - Štruktúra a vlastnosti ocele X40CrMoV5-1 pre prácu za tepla pretavenej a legovanej karbidom volfrámu WC pôsobením výkonného diódového lasera typ (HPDL).

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Na základe vykonaných výskumov sa zistilo, že je možný vývoj povrchových vrstiev ocele X40CrMoV5-1 pre prácu za tepla, a to pretavením a legovaním karbidom volfrámu využitím výkonného diódového lasera (HPDL). Štruktúra materiálu stuhnutá po pretavení je charakteristicky diverzifikovaná morfológiou spojenou s opakovanými zmenami smeru rastu kryštálov z malých dendritov, ktorých hlavné osy sú orientované v súlade so smerom odvodu tepla z rozhrania medzi solidom a likvidom, usporiadanie klastrov karbidov je v súlade s vírením ? konvekčným pohybom spôsobeným kvapalným kovom a čiastočne neroztavených konglomerátov - legujúcich častíc WC v strednej oblasti ? zóny. Pri takom procese sa rýchlo odvádza teplo z roztavenej oblasti jadrom materiálu, ktoré má najväčšiu tepelnú kapacitu, vyvolá sa martenzitická transformácia austenitu vygenerovaného kryštalizáciou a vytvorenými martenzitickými latkami v uvedenom procese, čiastočným dvojčatením, čo má za následok výrazné zjemnenie martenzitu - zjemnenie martenzitických doštičiek, a to s dĺžkou niekoľkonásobne menšou než martenzitu vytvoreného v procese konvenčného kalenia. Laserové pretavenie a legovanie karbidom volfrámu má za následok zjemnenie štruktúry v oblasti pôsobenia lasera a v roztavenej zóne je zjemnenie až 20x v porovnaní s konvenčne tepelne spracovaným materiálom. Zvýšenie tvrdosti povrchu ocele na hodnotu 66.5 HRC sa zabezpečí zjemnením štruktúry a jej dolegovaním karbidmi volfrámu. Výsledky výskumu poukazujú na uskutočniteľnosť a realizáciu praktického využitia pretavovania a legovania karbidmi volfrámu využitím výkonného diódového lasera, napr. pre tvorbu nových nástrojov alebo pre regeneráciu použitých nástrojov z ocele pre prácu za tepla s označením X40CrMoV5-1.
Druh projektu:International Visegrad Fund - Scholarships ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:No. S-13-2005
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2005
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ