18. 2. 2020  10:16 Jaromír
Akademický informační systém

Projekty


Designed nanostructured hybrid polymers: Polymerisation catalysis and tecton assembly.

Garant: prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Získanie nových základných poznatkov pre vypracovanie v tavenine spracovateľných nanofázových polymérnych hybridných materiálov s riadenou architektúrou na báze polyolefínov. Tieto materiály sú charakterizované kombináciou fyzikálnych a chemických väzieb medzi nanočasticami a polymérnou matricou, riadeným usporiadaním makromolekúl, nadmolekulovej štruktúry a stavebných blokov (tektónov), ktoré dovolia vývoj nových polymérnych a vláknitých materiálov s novými alebo radikálne zlepšenými vlastnosťami, najmä mechanickými a fyzikálnymi.
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracoviště:Oddelenie vlákien a textilu (ÚPSP FCHPT)
Identifikace projektu:NMP3-CT-2005-516972
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0