17. 11. 2019  8:45 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Dizajnované nanoštruktúrované hybridné polyméry: Katalytická polymerizácia a usporiadanie tektonov.

Garant: prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Získanie nových základných poznatkov pre vypracovanie v tavenine spracovateľných nanofázových polymérnych hybridných materiálov s riadenou architektúrou na báze polyolefínov. Tieto materiály sú charakterizované kombináciou fyzikálnych a chemických väzieb medzi nanočasticami a polymérnou matricou, riadeným usporiadaním makromolekúl, nadmolekulovej štruktúry a stavebných blokov (tektónov), ktoré dovolia vývoj nových polymérnych a vláknitých materiálov s novými alebo radikálne zlepšenými vlastnosťami, najmä mechanickými a fyzikálnymi.
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracovisko:Oddelenie vlákien a textilu (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:NMP3-CT-2005-516972
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0