14. 12. 2019  22:59 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Projekty


Biomass Engineering Treatment by Briquetting and Pelleting Process

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je vyvinúť briketovací a peletovací lis novej konštrukcie na výrobu drevených brikiet a peliet pri minimálnych energetických a ekonomických nárokoch. Tým by cena brikiet a peliet bola čo najnižšia a vyrábalo by sa ekologické palivo, ktoré by bolo cenovo dostupné a výhodnejšie ako doposiaľ používané klasické fosílne palivá (uhlie, ropné oleje, plyn) a elektrická energia.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Katedra výrobnej techniky (SjF)
Identifikace projektu:SK-Srbsko-01107
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0