16. 11. 2019  1:00 Agnesa
Akademický informačný systém

Projekty


Technika spracovania biomasy procesom briketovania a peletovania

Garant: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je vyvinúť briketovací a peletovací lis novej konštrukcie na výrobu drevených brikiet a peliet pri minimálnych energetických a ekonomických nárokoch. Tým by cena brikiet a peliet bola čo najnižšia a vyrábalo by sa ekologické palivo, ktoré by bolo cenovo dostupné a výhodnejšie ako doposiaľ používané klasické fosílne palivá (uhlie, ropné oleje, plyn) a elektrická energia.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra výrobnej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:SK-Srbsko-01107
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0