14. 10. 2019  3:20 Boris
Akademický informační systém

Projekty


Magneto-structural relationships for novel substances and materials.

Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výsledkom spoločného výskumu medzi TU Darmstadt a STU Bratislava je syntéza nových látok so zaujímavými magnetickými vlastnosťami. Roentgenová štruktúrna analýza potvrdila zloženie a štruktúrne motívy v sysntetizovaných komplexoch. Magnetické dáta sa snímali SQUID magnetometrom v dvoch režimoch: teplotná závislosť magnetickej susceptibility a poľová závislosť magnetizácie pri nízkej teplote. Dáta sa analyzovali vlastným unikátnym software. Centrálnu pozornosť priťahujú: 1. magnetická anozotropia prevažne v komplexoch Ni(II), ktorá sa prejavuje vo veľkom štiepení v nulovom poli; 2. spin crossover jav v komplexoch Fe(II) s možnou hysteréziou a následným pamäťovým efektom; 3. štruktúrne a magnetoštruktúrne korelácie.
Druh projektu:Dohoda STU ()
Pracoviště:Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikace projektu:Nem/Slov/DAAD/Darm05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0