14. 10. 2019  14:59 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Magnetoštruktúrne vzťahy pre nové látky a materiály.

Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výsledkom spoločného výskumu medzi TU Darmstadt a STU Bratislava je syntéza nových látok so zaujímavými magnetickými vlastnosťami. Roentgenová štruktúrna analýza potvrdila zloženie a štruktúrne motívy v sysntetizovaných komplexoch. Magnetické dáta sa snímali SQUID magnetometrom v dvoch režimoch: teplotná závislosť magnetickej susceptibility a poľová závislosť magnetizácie pri nízkej teplote. Dáta sa analyzovali vlastným unikátnym software. Centrálnu pozornosť priťahujú: 1. magnetická anozotropia prevažne v komplexoch Ni(II), ktorá sa prejavuje vo veľkom štiepení v nulovom poli; 2. spin crossover jav v komplexoch Fe(II) s možnou hysteréziou a následným pamäťovým efektom; 3. štruktúrne a magnetoštruktúrne korelácie.
Druh projektu:Dohoda STU ()
Pracovisko:Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:Nem/Slov/DAAD/Darm05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0