9. 8. 2020  7:36 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie a riadenie procesov s prestupom tepla a látky.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Výskum separačných procesov pre neideálne zmesi. Analýza, simulácia a riadenie hybridných separačných procesov. Adaptívne riadenie separačných procesov. Modelovanie a dynamická analýza viackolónneho destilačného procesu.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko ()
Pracovisko:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikácia projektu:
č. 21
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0