9. 12. 2019  22:47 Izabela
Akademický informační systém

Projekty


Modelling and control of modern processes with heat and mass transfer.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výskum separačných procesov pre neideálne zmesi. Analýza, simulácia a riadenie hybridných separačných procesov. Adaptívne riadenie separačných procesov. Modelovanie a dynamická analýza viackolónneho destilačného procesu.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko ()
Pracoviště:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikace projektu:č. 21
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0