26. 6. 2019  10:47 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


Prenos európskych skúseností v ďalšom vzdelávaní mladých odborníkov v biovedeckej oblasti.

Garant: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:RO/00/B/F/PP 141028/dodatok
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0