20. 9. 2019  7:27 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:5. rámcový program ()
Pracovisko:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:GRD 2-2000-30385/dodatok
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0