16. 9. 2019  10:42 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Projekty


História v kocke

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:2004-1375/001-001LT CA12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 11. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0