6. 7. 2020  22:31 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Projekty


učiteľské mobility

Garant: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Cezhraničná spolupráca - SK - AT ()
Pracovisko:
Katedra technických zariadení budov (SvF)
Identifikácia projektu:
50s08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:29. 11. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0