23. 9. 2019  7:00 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora vzdelávania mladých vedeckých pracovníkov s cieľom vychovať tvorivých expertov - profesionálov informatikov pre modernú spoločnosť založenú na vedomostiach

Garant: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Podpora vzdelávania mladých vedeckých pracovníkov s cieľom vychovať tvorivých expertov - profesionálov informatikov pre modernú spoločnosť založenú na vedomostiach".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.UISI FIIT+421 (2) 21 022 2042.04, 3.04
RNDr. Katarína Mršková, PhD.OOČ Dek FIIT+421 (2) 21 022 2382.33

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ