22. 10. 2020  14:48 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora vzdelávania mladých vedeckých pracovníkov s cieľom vychovať tvorivých expertov - profesionálov informatikov pre modernú spoločnosť založenú na vedomostiach

Garant: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Obsahom projektu je vytvorenie predmetov pre nové študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijných odboroch skupiny informatických vied, informačných a komunikačných technológií a tak zvýšiť kvalitu vzdelávania v 3. stupni v oblastiach kľúčových pre vedomostnú ekonomiku a informačnú spoločnosť. V rámci projektu sa vytvoria tiež vhodné motivačné nástroje na udržanie mladých doktorandov vo výskume tak, aby sa naplnil základný cieľ projektu aj s ohľadom možnosti, ktoré majú mladí talentovaní pracovníci pri uplatnení v oblasti informatiky a informačných technológií na trhu práce.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:
13120200021
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 12. 2004
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2007
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0