20. 7. 2019  11:37 Iľja
Akademický informačný systém

Projekty


EDUCTV ? rekvalifikačný program pre zamestnancov servisných podnikov v oblasti televíznej techniky.

Garant: doc. Ing. Pavel Píš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "EDUCTV ? rekvalifikačný program pre zamestnancov servisných podnikov v oblasti televíznej techniky.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Jana JurkovičováPS Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139
doc. Ing. Pavel Píš, PhD.KRE FEI [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ