16. 6. 2019  18:37 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


EDUCTV ? educational programme for SME employees providing services in television technics

Garant: doc. Ing. Pavel Píš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Úlohou projektu EDUCTV je podpora realizácie vzdelávacích aktivít zamestnancov v oblasti servisu televíznej techniky a ich rekvalifikácie poskytnutím ďalšieho vzdelania v oblasti informačných technológií a autoelektroniky. Náplň projektu je určená na základe konzultácií so zastupiteľmi cieľových skupín projektu a vychádza z budúceho rozvoja trhu v smere presunu analógovej televízie na digitálnu. Ďalším aspektom perspektívneho rozvoja trhu je automobilový priemysel a trh informačných technológií. Poskytnutím takto koncipovaného komplexného školenia a stimuláciou požiadaviek zamestnávateľov na rozvoj ľudských zdrojov, sa zvýši konkurencieschopnosť bratislavského regiónu vznikom adaptabilnej pracovnej sily, pružne reagujúcej na požiadavky meniaceho sa pracovného trhu.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracoviště:Katedra rádioelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:13120110064
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 07. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0