26. 6. 2019  15:03 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


EDUCTV ? rekvalifikačný program pre zamestnancov servisných podnikov v oblasti televíznej techniky.

Garant: doc. Ing. Pavel Píš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Úlohou projektu EDUCTV je podpora realizácie vzdelávacích aktivít zamestnancov v oblasti servisu televíznej techniky a ich rekvalifikácie poskytnutím ďalšieho vzdelania v oblasti informačných technológií a autoelektroniky. Náplň projektu je určená na základe konzultácií so zastupiteľmi cieľových skupín projektu a vychádza z budúceho rozvoja trhu v smere presunu analógovej televízie na digitálnu. Ďalším aspektom perspektívneho rozvoja trhu je automobilový priemysel a trh informačných technológií. Poskytnutím takto koncipovaného komplexného školenia a stimuláciou požiadaviek zamestnávateľov na rozvoj ľudských zdrojov, sa zvýši konkurencieschopnosť bratislavského regiónu vznikom adaptabilnej pracovnej sily, pružne reagujúcej na požiadavky meniaceho sa pracovného trhu.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Katedra rádioelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:13120110064
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0