22. 2. 2020  7:46 Etela
Akademický informačný systém

Projekty


Europske vzdelavanie v geodezii a kartografii

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:thematic network ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:Thematic Networks
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:12. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0