17. 2. 2020  7:01 Miloslava
Akademický informační systém

Projekty


Reconstruction of prefabricated buildings - comprehensive solution of structural, technological, sanitary and energy problems.

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Ťažiskom projektu je príprava a realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti komplexnej obnovy panelových budov. Systém diferencovaných vzdelávacích programov je určený pre študentov stavebných fakúlt, pedagógov, osoby vstupujúce na trh práce, pre absolventov, ale aj pre osoby pôsobiace v tejto oblasti pri projekčných činnostiach, príprave a realizácii stavebných prác. Príprava vzdelávacích programov si vyžaduje vypracovanie analýzy stavu fondu panelových budov, ktoré sú zväčša na okraji životnosti. Na základe analýzy je treba vypracovať zásady pre návrhy a projekčné riešenia, vedúce k odstráneniu systémových porúch a vád objektov, alebo k ich adaptáciám, rekonštrukciám, modernizáciám a tiež je nevyhnutné vypracovať optimálne technologické postupy pri realizácii návrhov.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:13120120137
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:13. 09. 2005
Datum ukončení projektu:31. 10. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0