29. 2. 2020  3:30 Radomír
Akademický informačný systém

Projekty


Obnova panelových budov-komplexné riešenie konštruk.,technolog.,hygien. Energetických problémov.

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ťažiskom projektu je príprava a realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti komplexnej obnovy panelových budov. Systém diferencovaných vzdelávacích programov je určený pre študentov stavebných fakúlt, pedagógov, osoby vstupujúce na trh práce, pre absolventov, ale aj pre osoby pôsobiace v tejto oblasti pri projekčných činnostiach, príprave a realizácii stavebných prác. Príprava vzdelávacích programov si vyžaduje vypracovanie analýzy stavu fondu panelových budov, ktoré sú zväčša na okraji životnosti. Na základe analýzy je treba vypracovať zásady pre návrhy a projekčné riešenia, vedúce k odstráneniu systémových porúch a vád objektov, alebo k ich adaptáciám, rekonštrukciám, modernizáciám a tiež je nevyhnutné vypracovať optimálne technologické postupy pri realizácii návrhov.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikácia projektu:13120120137
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:13. 09. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0