19. 7. 2019  12:06 Dušana
Akademický informační systém

Projekty


Building-up of rivalrousityof workers in construction on the european labour market

Garant: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:So vstupom Slovenska do EU je spojená aj povinnosť preberať európsku legislatívu do právneho systému Slovenskej republiky. Jednou z foriem tohto procesu je aj implementácia spoločných európskych noriem do normalizačného systému SR. Tento proces je jedným z predpokladov vytvorenia jednotného európskeho trhu, ktorý umožní voľný pohyb tovaru a služieb medzi členskými krajinami EU. Zavádzanie nových európskych noriem v oblasti navrhovania stavebných konštrukcií bude spojené aj s osvojovaním si nových návrhových postupov projektantmi, učiteľmi a študentami. Podcenenie procesu vzdelávania by viedlo k strate konkurencieschopnosti projektantov, projekčných a realizačných firiem, ktoré pracujú v tomto segmente hospodárstva.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:13120120015
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:12. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0