8. 12. 2019  6:20 Marína
Akademický informačný systém

Projekty


Implemnetácia nových netradičných foriem fyzikálneho vzdelávania-cesta k vybudovaniu spoľahlivejšieho zázemia technikov

Garant: doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na rozpracovanie netradičných foriem fyzikálneho vzdelávania, vydávanie knižných publikácií, bezplatné poskytovanie týchto knižniciam rôznych úrovní, organizovanie školení a seminárov.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra fyziky (SjF)
Identifikácia projektu:13120120117
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0