20. 6. 2019  7:22 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


EPISTEP - Zapájanie malých a stredných podnikov do "Európskych technických platforiem", súvisiacich s "IST" prioritou

Garant: doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:EPISTEP je podporný projekt 6. rámcového programu v rámci ETI (Economic and Technological Inteligence), zameraný na pomoc najmä malým a stredným podnikom výraznejšie sa zapojiť do prípravy a riešenia výskumno-vývojových projektov, podporovaných Európskou komisiou, v tomto prípade do projektov z oblasti informačných a komunikačných technológií a ich využitia v rámci vytvárajúcich sa "Európskych technických platforiem", konkrétne v oblasti mobilnej a bezdrôtovej komunikácie, vnorených systémov a nanoelektroniky.
Druh projektu:Research and Innovation ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:EPISTEP, ETI-CT-023295
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 09. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0