19. 9. 2019  0:12 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Biosimulácia - Nový prostriedok pri vývoji liečiv

Garant: prof. Ing. Ladislav Dedik, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Medzinárodná konkurencia vo farmaceutickom priemysle sa čoraz viac stáva konkurenciou s ohľadom na schopnosť pochopiť zložitým biologickým procesom a vyťažiť z rýchlo rastúceho množstva biologických informácii. Metódy, ktoré sa v súčastnosti využívajú vo vývoji nových liečiv trpia z nedostatku efektívnych prostriedkov na vyhodnotenie, kombinovanie a zhromažďovanie biologických vedomostí. Nevyhnutné vylepšenia musia obsahovať použitie výpočtových modelov, ktoré možu poskytnúť dynamický a viacej obsažný popis dotyčných biologických, patologických a farmokinetických procesov. Navrhujeme zostaviť sieť vynikajúcej kvality, ktorá môže reštruktualizovať a posilniť oblasť biosimulácie tým, že sa zameria na vývoj profesionálnych, na psychológii založených modeloch, ktoré môžu pomôcť farmaceutickému priemyslu vyvinúť bezpečné a účinné liečivá pri výrazne nižších nákladoch. Modelový prístup je silno doporučovaný americkou správou pre jedlo a lieky ktorá už používa matematické modely v evaluácii aplikácii pre schválenie liečiv. Akademické inštitúcie v Európe majú významné znalosti v biologickom modelingu a viaceré skupiny sú individuálne v popredí vývoja v ich špecifických oblastiach. A však v súčastnosti je výskum značne rozdrobený a samotné priemyselné odvetvie má relatívne málo kvalifikovaných expertov v tejto oblasti. Siet poskytne nové fórum pre spoluprácu cez disciplinárne prekážky, ako aj medzi priemyslom, regulačnými úradmi a akademickou obcou.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:005137
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0