22. 9. 2019  23:05 Móric
Akademický informační systém

Projekty


Biosimulation - A New Tool in Drug Development

Garant: prof. Ing. Ladislav Dedik, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Medzinárodná konkurencia vo farmaceutickom priemysle sa čoraz viac stáva konkurenciou s ohľadom na schopnosť pochopiť zložitým biologickým procesom a vyťažiť z rýchlo rastúceho množstva biologických informácii. Metódy, ktoré sa v súčastnosti využívajú vo vývoji nových liečiv trpia z nedostatku efektívnych prostriedkov na vyhodnotenie, kombinovanie a zhromažďovanie biologických vedomostí. Nevyhnutné vylepšenia musia obsahovať použitie výpočtových modelov, ktoré možu poskytnúť dynamický a viacej obsažný popis dotyčných biologických, patologických a farmokinetických procesov. Navrhujeme zostaviť sieť vynikajúcej kvality, ktorá môže reštruktualizovať a posilniť oblasť biosimulácie tým, že sa zameria na vývoj profesionálnych, na psychológii založených modeloch, ktoré môžu pomôcť farmaceutickému priemyslu vyvinúť bezpečné a účinné liečivá pri výrazne nižších nákladoch. Modelový prístup je silno doporučovaný americkou správou pre jedlo a lieky ktorá už používa matematické modely v evaluácii aplikácii pre schválenie liečiv. Akademické inštitúcie v Európe majú významné znalosti v biologickom modelingu a viaceré skupiny sú individuálne v popredí vývoja v ich špecifických oblastiach. A však v súčastnosti je výskum značne rozdrobený a samotné priemyselné odvetvie má relatívne málo kvalifikovaných expertov v tejto oblasti. Siet poskytne nové fórum pre spoluprácu cez disciplinárne prekážky, ako aj medzi priemyslom, regulačnými úradmi a akademickou obcou.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (SjF)
Identifikace projektu:005137
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 04. 2004
Datum ukončení projektu:31. 03. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0