18. 9. 2019  19:39 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Automobilový inžinier 21. storočia

Garant: prof. Ing. Marián Polóni, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na skvalitnenie vzdelávania študentov inžinierskeho štúdia (IŠ) a bakalárskeho (BŠ) v akreditovanom novom študijnom programe ?Automobily, lode a spaľovacie motory? na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)
Identifikácia projektu:AI 21, kód 13120120130
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2005
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0