Oct 14, 2019   10:45 a.m. Boris
Academic information system

Projects


Automobilový inžinier 21. storočia

Supervisor: prof. Ing. Marián Polóni, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na skvalitnenie vzdelávania študentov inžinierskeho štúdia (IŠ) a bakalárskeho (BŠ) v akreditovanom novom študijnom programe ?Automobily, lode a spaľovacie motory? na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK FME)
Project identification:AI 21, kód 13120120130
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 09. 2005
Project close date:30. 06. 2008
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0