19. 9. 2019  0:40 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii

Garant: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Stavebná fakulta STU už sedem rokov organizuje štúdium v duchu boloňskej výzvy ako trojstupňové akreditované (bakalárske, inžinierske a doktorandské) s uplatňovaním kreditové-ho systému hodnotenia štúdia. Systém prezenčného štúdia je na fakulte dopĺňaný postgraduálnymi kurzami pre odbornú stavebnú prax o rôznej dĺžke, náročnosti a forme. Hlavným cieľom projektu je vybudovať inštitút uceleného systému celoživotného vzdelávania vo všetkých odvetviach stavebníctva a geodézie, ktorý by na základe reálnych potrieb stavebnej praxe pomáhal skvalitňovaniu vzdelávania zamestnancov štátnych podnikov, projekčných organizácií, zamestnancov inštitúcií štátnej a verejnej správy, regionálnej a miestnej správy a samosprávy v regióne Bratislavského samosprávneho kraja. Ďalším, nemenej dôležitým cieľom, je akreditácia nižšie prezentovaných odborných kurzov, ktorej proces začala fakulta už v tomto roku.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Dekanát (SvF)
Identifikácia projektu:13120110065
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:12. 09. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0