23. 8. 2019  6:28 Filip
Akademický informačný systém

Projekty


Tvorba europskeho trhu prace pomocou vedomostí získaných zo študentských mobilít

Garant: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:SR/05/A/F/PL/5032119
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0