28. 1. 2020  3:05 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Vyučovanie a vzdelávanie cez virtuálne vzdelávacie prostredie pre Walter manažments.

Garant: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vyučovanie a vzdelávanie cez virtuálne vzdelávacie prostredie pre Walter manažments.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Jana JurkovičováOVV Dek FEI+421 (2) 60 291 310T139
doc. Ing. Marian Veselý, CSc.CN UVP OUP REK+421 917 451 533

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ