23. 10. 2019  7:44 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Vyučovanie a vzdelávanie cez virtuálne vzdelávacie prostredie pre Walter manažments.

Garant: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:2005/Sk/05/B/F/PP - 177435
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2005
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0