15. 12. 2019  18:39 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Použitie metódy FORC pre hysteréziu tuhých molekulových látok s prepínateľnými vlastnosťami.

Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Použitie metódy FORC pre hysteréziu tuhých molekulových látok s prepínateľnými vlastnosťami.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.ext FCHPT+421 (2) 59 325 610547, nová budova, blok B, 5.poschodie
Ing. Martin Grančay, PhD.PS Dek FCHPT+421 905 960 490NB - 2.posch, B 237

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ