27. 10. 2020  22:38 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


Použitie metódy FORC pre hysteréziu tuhých molekulových látok s prepínateľnými vlastnosťami.

Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Systémy so spinovým krížením vykazujúce teplotnú hysteréziu apolu s termochrómnym efektom možno využiť ako nové systémy pre záznamové a zobrazovacie jednotky. Fotoprepínateľné magnetické molekulové materiály sú využiteľné pre superrýchly záznamový/čítací proces v novej generácii počítačov a iných zariadení.
Druh projektu:
-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:
ECONET, N° 10217UL
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0