Jul 21, 2019   11:03 a.m. Daniel
Academic information system

Projects


Comparison of the monument preservation state and trends in the field of documentation, preparation, renewal and enjoyment managemnt of historic architectural fund between Slovak republik and Czech re

Supervisor: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Ochrana pamiatok v Čechách a na Slovensku ma takmer 150 ročnú spoločnú históriu. Československá metodika výskumu a spravovania pamiatok patrila k medzinárodne uznávaným. Rozdelením republiky aj ochrana pamiatok a spravovanie historického stavebného fondu organizačne i metodicky napredujú samostatne. Kontakty odborníkov zredli, stráca sa poznanie a rozvoj kultúrnej kontinuity. Cieľom projektu je spoluprácou pedagógov a študentov partnerských fakúlt porovnať a rozvíjať tie komplementárne vedné oblasti pamiatkovej ochrany, pre ktoré obe školy vychovávajú odborníkov.
Kind of project:MVTS ()
Department:Katedra ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí (UA2 FA)
Project identification:Bil/ČR/SR/FA/06
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2005
Project close date:31. 12. 2007
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0