24. 7. 2019  11:19 Vladimír
Akademický informačný systém

Projekty


Znižovanie nehodovosti na pozemných komunikáciách dopravno-inžinierskymi stavebnými úpravami

Garant: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Znižovanie nehodovosti na pozemných komunikáciách dopravno-inžinierskymi stavebnými úpravami".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.ext ÚM OUP REK, ext SvF+421 (2) 59 274 707A 5/531
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 59 274 393C1/8

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ