22. 10. 2019  7:43 Sergej
Akademický informační systém

Projekty


Reducing of the Accidents Rate on the Roads through Transportation Engineering Structural Arrangement

Garant: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Náplňou projektu bude analýza opatrení na znižovanie nehodovosti v rôznorodých podmienkach SR a ČR a návrh kompatibilných parametrov usporiadania dopravného priestoru s vytvorením vzorových príkladov prvkov upokojovania dopravy na cestných prieťahoch, ktoré uľahčia a urýchlia zavádzanie opatrení na zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracoviště:Katedra dopravných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:APVV-SK-85/CZ-107
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0