18. 9. 2019  23:58 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum pre obnovu vidieka

Garant: doc. Ing. Ivan Turček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Cezhraničná spolupráca - SK - CZ ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:Maď/Nem/ČR/Slov/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0