17. 10. 2019  4:37 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


Antioxidant and prooxidant properties of carotenoids.

Garant: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Karotenoidy sú pigmenty nachádzajúce sa v rastlinách a mikrooganizmoch. Ochranný účinok karotenoidov spočíva v ich antioxidačnej schopnosti vychytávať voľné radikály. Cieľom tohto projektu je študovať správanie sa karotenoidov a ich radikálové reakcie za rôznych podmienok použitím Elektrónovej paramagnetickej Rezonancie (EPR). Pozornosť bude zameraná na zistienie vplyvu parciálneho tlaku kyslíka a koncentrácie karotenoidov na ich antioxidačnú účinosť. Okrem toho, zameriame sa aj na zistenie, či karotenoidy môžu ovplyvnovať peroxidáciu lipidov spôsobenú stopovými prvkami (Cu2+ and Fe2+).
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:F/00754/B
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2004
Datum ukončení projektu:31. 05. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0