25. 9. 2020  2:17 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Antioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov.

Garant: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Karotenoidy sú pigmenty nachádzajúce sa v rastlinách a mikrooganizmoch. Ochranný účinok karotenoidov spočíva v ich antioxidačnej schopnosti vychytávať voľné radikály. Cieľom tohto projektu je študovať správanie sa karotenoidov a ich radikálové reakcie za rôznych podmienok použitím Elektrónovej paramagnetickej Rezonancie (EPR). Pozornosť bude zameraná na zistienie vplyvu parciálneho tlaku kyslíka a koncentrácie karotenoidov na ich antioxidačnú účinosť. Okrem toho, zameriame sa aj na zistenie, či karotenoidy môžu ovplyvnovať peroxidáciu lipidov spôsobenú stopovými prvkami (Cu2+ and Fe2+).
Druh projektu:
-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
F/00754/B
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 05. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 05. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0