14. 10. 2019  10:21 Boris
Akademický informační systém

Projekty


Research and Demonstration, take-up and further dissemination of sustainable integrated planning methods in European cities

Garant: Ing. Peter Rakšányi, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Metódy integrovaného plánovania, úspor energií a environmentálnej bezpečnosti dopravného procesu v mestách krajín EU. Implementácia a rozpracovanie metód ECOCITY a CIVITAS v podmienkach partnerských krajín. Cykly tvorivých ateliérov v hosťujúcich mestách Trnava, Hilversum, Stockholm, pre pozvané mestá Martin, Zvolen. Postupne sa program edukácie a názorného projektovania rozšíri na stále viac miest a skupín verejnosti. Úloha žiadateľa je v zostavení prierezových tímov, účasti v QSG - skupina expertov kvality, inovovaní a dopracovaní metodík plánovania.
Druh projektu:Euratom (Nuclear Energy) ()
Pracoviště:Katedra dopravných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:EU/EIE/ 05 /109/SI2.419575
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0