17. 10. 2019  12:12 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


Synthesis, Crystal Structures, Thermodynamical and Magnetic Properties of 3d-complexes of non-linear Pseudohalides with Pyrimidines

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Študujú sa nové koordinačné zlúčenín 3-d prvkov s nelineárnych pseudohalogenidov a substituovanými pyrimidínmi za účelom objasnenia ich chemických vlastností.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Mexiko ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:Spolupráca medzi TIM Mexiko a STU
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0