25. 9. 2020  2:34 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Syntéza, kryštálová štruktúra, termodynamické a magnetické vlastnosti 3d-komplexov nelineárnych pseudohalogenidov s pyrimidínmi.

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Študujú sa nové koordinačné zlúčenín 3-d prvkov s nelineárnych pseudohalogenidov a substituovanými pyrimidínmi za účelom objasnenia ich chemických vlastností.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca - SR - Mexiko ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
Spolupráca medzi TIM Mexiko a STU
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0