20. 11. 2019  12:23 Félix
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne metódy robustného a adaptívneho riadenia procesov s prestupom tepla a látky.

Garant: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt sa zameriava na vývoj moderných algoritmov riadenia pre procesy typické pre chemické a potravinárske technológie, ako napríklad výmenníky tepla, rektifikačné kolóny, chemické a biochemické reaktory a iné. Návrh algoritmov riadenia je založený na vybraných metódach robustného a adaptívneho riadenia. Navrhnuté algoritmy riadenia, regulátory a riadiace štruktúry budú testované simulačne a na reálnych procesoch v laboratórnych podmienkach.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikácia projektu:SK-CZ-11206
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0