14. 11. 2019  5:19 Irma
Akademický informační systém

Projekty


Progressive methods of robust and adaptive control of processes with heat and mass transfer.

Garant: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vedecký projekt sa zameriava na vývoj moderných algoritmov riadenia pre procesy typické pre chemické a potravinárske technológie, ako napríklad výmenníky tepla, rektifikačné kolóny, chemické a biochemické reaktory a iné. Návrh algoritmov riadenia je založený na vybraných metódach robustného a adaptívneho riadenia. Navrhnuté algoritmy riadenia, regulátory a riadiace štruktúry budú testované simulačne a na reálnych procesoch v laboratórnych podmienkach.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracoviště:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikace projektu:SK-CZ-11206
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0