18. 9. 2019  20:21 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


BioEMERGENCIES

Garant: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je vybudovať experimentálnu platformu pre in vivo sledovanie morfodynamiky druhov a meranie jej variability pre rôznych jedincov rovnakého druhu. Je to tiež stratégia na zistenie ich náchylnosti na genetické ochorenia a odozvu na rôzne typy liečiv.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:028892
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0