17. 6. 2019  0:48 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


NFATEC ? Nový a flexibilný prístup k vzdelávaniu inžinierov v stavebníctve

Garant: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vývoj materiálov pre samostatné štúdium, využívajúcich internetové vzdelávanie, ktoré zahrňuje inteligentné podávanie učebnej látky, skúšanie a interakciu s učiteľom a ostatnými učiacimi. Cieľovou skupinou sú stavební projektanti. Výsledkom projektu je flexibilná, lacná metóda vzdelávania, ktorá je splňuje požiadavky zamestnávateľov na minimalizáciu nákladov a množstva ?neproduktívneho? času stráveného vzdelávaním
Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Identifikácia projektu:NFATEC UK 01/B/F/PP/129-438
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 12. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0